Node: nif-appsrv52
Versjon: 2.27.0.0
Bygg: 2.27.0.0