ResultatAdmin (resultat.nif.no) avvikles fra og med 30. september 2022

Les mer på https://www.idrettsforbundet.no/digital/nyheter/resultatadmin-avvikles/

Import oppsummering:

    Import oppsummering: